Horde logo
Hvem er Horde Plus?

Brukervilkår

1. Avtaleinngåelse

Disse brukervilkårene gjelder for deg som benytter tjenesten Horde Plus («tjenesten») levert av Horde Plus AS, org.nr. 931 272 403 («vi», «vår»). Horde Plus AS er et datterselskap av Horde AS (org.nr. 921 695 322).

For å kunne benytte tjenesten må du være minst 18 år, ha den juridiske kapasiteten til å inngå bindende avtaler og registrere deg som bruker med BankID. Horde Plus AS er ikke ansvarlig for eventuell ugyldighet som følge av manglende rettslig handleevne hos brukeren.

Ved å bruke tjenesten, aksepterer du samtidig disse vilkårene som utgjør Horde Plus AS sin avtale med deg. I tillegg til disse vilkårene, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i norsk rett.

2. Personopplysninger

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med vår personvernerklæring, som beskriver hvordan vi samler inn, lagrer, bruker og beskytter dine data.

Dersom du er registrert som bruker i Horde-appen, kan du samtykke til utlevering av brukerdata fra Horde AS til Horde Plus AS. Dette betyr at økonomiassistenten din får tilgang til, kan søke i og benytte et utvalg av dine personopplysninger lagret i Horde AS sin database med formål å gi personlige svar på dine spørsmål, kartlegge ditt forbruk, lage og følge opp budsjett. Samtykket varer i 1 år, eller frem til du trekker det tilbake. Merk at øvrige assistenter du har eller oppretter ikke får denne tilgangen.

3. Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten Horde Plus benytter kunstig intelligens (KI) for å skape dine personlige assistenter. Du kan ta i bruk forhåndsdefinerte assistenter, samt opprette dine egne.

Noen assistenter kan utføre handlinger på instruks fra deg, for eksempel ved å generere e-poster til ulike banker eller leverandører med mål om å oppnå bedre betingelser.

Tjenesten er bygget for å være så objektiv som mulig og forbrukerens assistenter. Verken Horde Plus AS eller Horde AS mottar vederlag eller motytelser fra andre enn brukeren i relasjon til tjenesten.

4. Boligforhandler

Assistenten "Boliglånsforhandleren" fungerer som en formidler av kommunikasjon mellom deg og banker. Den henter informasjon fra bankene for å finne ut hvilken rente du kan forvente å få. Rentetilbudene du mottar er veiledende, og en eventuell avtaleinngåelse gjøres direkte med bankene.

For å kunne kommunisere med bankene opprettes det en unik e-postadresse valgt av deg (x@hordeplus.no), som kun benyttes for dette formålet. For å få best nytte av assistenten må du oppgi nøyaktig og oppdatert informasjon om ditt nåværende lån, bolig, inntekt og annen relevant informasjon som er nødvendig for forhandlingen.

Opplysninger om din boligverdi innhentes elektronisk fra tredjeparten Hjemla. Dersom du mener verdien er feil, kan du manuelt endre dette.

Ved å bruke tjenesten aksepter du at opplysningene du oppgir for dette formålet, inkludert innhentet boligverdi, deles med bankene som mottar forespørsler fra assistenten, og videre håndtering av informasjon i retur.

Boliglånsforhandleren er en formidler av kommunikasjon mellom deg som kunde og banken(e). Vi påtar oss ikke ansvar for resultatet av forhandlingen eller banken(es) respons på henvendelser fra assistenten. Du forstår at resultatene kan variere, og at det er ingen garanti for at utfallet er bedre vilkår.

5. Abonnement og kostnad

5.1. Betaling

Horde Plus tilbys som en abonnementstjeneste med en månedlig kostnad, og inneholder en definert datamengde for bruk av token hos tredjepart. Dersom data blir brukt opp kan du køpe en ekstra datapakke. Se våre oppdaterte priser på nettsiden.

Betaling for abonnementet vil bli belastet automatisk i henhold til den valgte betalingsmetoden og gjeldende faktureringsperiode. Dette gjelder frem til du eventuelt velger å avslutte abonnementet.

Horde Plus AS forbeholder seg retten til å midlertidig stenge tilgangen din til tjenesten inntil utestående betalinger er gjort opp.

Horde Plus AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i tjenesten når som helst og etter eget skjønn. Du vil få beskjed om eventuelle endringer relevant for ditt abonnement på oppgitt kontaktinformasjon, og endringene vil tre i kraft etter en rimelig varslingsperiode. Dersom du velger å fortsette abonnementet ditt etter at endringene er iverksatt, anses det som aksept fra din side.

Du er selv ansvarlig for å overholde betalingsbetingelsene og kommunisere eventuelle endringer relevant for din betalingsmetode.

5.2. Oppsigelse

Du kan når som helst si opp abonnementet ditt under innstillinger for din profil. Ved oppsigelse eller sletting av bruker vil abonnementet ditt være aktivt ut perioden du allerede har betalt for.

5.3. Levering og angrerett

Merk at du ikke kan angre kjøpet og få refundert eventuelle kostnader etter at du har tatt i bruk tjenesten. Dette skyldes at tjenesten leveres umiddelbart og blir tilgjengeliggjort like etter kjøpet. Du må derfor vurdere behovet ditt for tjenesten i forkant av betaling.

Du erkjenner at angreretten vil gå tapt når du tar i bruk tjenesten ved å gi ditt forhåndssamtykke ved registrering.

5.4. Reklamasjonshåndtering

Dersom du opplever problemer eller feil og ønsker å reklamere, kan du alltid kontakte vår kundeservice ved å sende epost til support@hordeplus.no.

6. Nøyaktighet

Horde Plus er et verktøy løpende under utvikling og som forbedres kontinuerlig. Horde Plus AS har satt opp datakilder, bygget utvidelser og gitt modellen grunnleggende veiledning. Selv om tjenesten er utviklet med mål om å være så objektiv som mulig og gi riktig og oppdatert informasjon, kan ikke Horde Plus AS garantere nøyaktigheten eller aktualiteten til informasjonen og svarene du mottar fra verktøyet.

Les mer under avsnitt 10; Ansvarsbegrensning.

7. Brukeratferd

Tjenesten er ment for privatpersoner og privat bruk. Ved å benytte tjenesten, aksepterer du å ikke markedsføre, selge, distribuere eller på annen måte utnytte innholdet, informasjonen eller funksjonaliteten i kommersielle sammenhenger.

Du aksepterer videre å ikke hacke, kopiere, endre, distribuere, selge eller leie ut noen del av tjenesten levert av Horde Plus AS.

Du skal ikke benytte tjenesten for ulovlige, umoralske eller støtende aktiviteter eller handlinger. Dette inkluderer å utføre eller oppfordre til handlinger som kan skade, misbruke eller krenke andre personer, brukere, selskapet eller tredjeparter.

I de tilfeller du selv velger en @hordeplus e-postadresse, forbeholder Horde Plus AS seg retten til å nekte, slette eller endre uegnede e-postadresser.

Dersom du oppdager feil, hallusinasjoner eller andre problemer i tjenesten, oppfordres du til å rapportere disse. Merk at ved å rapportere feil eller problemer, aksepterer du at supportteamet kan få tilgang til å analysere relevante deler av din chat-historikk for å identifisere og eventuelt utbedre feilen. Denne tilgangen er begrenset til det som er nødvendig for å feilsøke og forbedre tjenesten.

8. Konfidensialitet

Din registrerte bruker er personlig, og svarene du mottar kan inneholde sensitiv informasjon. Som bruker må du sørge for å opprettholde konfidensialiteten av din egen brukerkonto, inkludert brukernavn, passord og andre påloggingsopplysninger.

Du bør aldri dele sensitiv informasjon i relasjon til tjenesten som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for deg selv eller andre, for eksempel personlig identifiserbar informasjon og kortopplysninger.

9. Immaterielle rettigheter

Horde Plus AS beholder alle immaterielle rettigheter til tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, all programvare, algoritmer eller proprietær teknologi som brukes til å levere tjenesten.

10. Ansvarsbegrensning

Det er viktig å være klar over at tjenesten, tilbudt av Horde Plus AS, leveres «som den er» uten noen form for garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, for nøyaktigheten, påliteligheten eller egnetheten til informasjonen som genereres av modellen.

Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å opprettholde tjenestens tilgjengelighet, men perioder med planlagt eller uforutsett nedetid for vedlikehold og reparasjon kan forekomme. Horde Plus AS garanterer ikke at tjenesten er tilgjengelig og feilfri til enhver tid, og påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller ulemper som følger av midlertidig utilgjengelighet.

Tjenesten kan være utsatt for hallusinasjoner, som betyr at den kan lures til å si ting som virker overbevisende, men som ikke stemmer, er misvisende eller som potensielt kan virke støtende.

Informasjonen du mottar ved å bruke tjenesten representerer ikke Horde Plus AS sitt syn, meninger eller anbefalinger.

Det er viktig å være klar over at tjenesten ikke erstatter profesjonell rådgivning, og at du alltid bør søke uavhengig, kvalifisert rådgivning fra fagpersoner før du tar beslutninger basert på informasjon du mottar fra verktøyet.

Du er selv ansvarlig for egne beslutninger og handlinger basert på informasjonen gitt av modellen. Du må derfor alltid vurdere og kvalitetssikre svarene du mottar og ta hensyn til individuelle forhold.

Hvordan du bruker tjenesten og informasjon du har fått ved å bruke tjenesten, er ditt ansvar og på egen risiko. Horde Plus AS kan ikke holdes ansvarlig for feil, mangler, misvisende eller støtende informasjon gitt av tjenesten, eller for tap eller skader som oppstår som følge av din bruk av tjenesten.

Noen funksjoner inkluderer tjenester levert av en tredjepart. Horde Plus AS kan ikke holdes ansvarlig for tjenester, produkter, råd, løsninger eller lignende levert av en tredjepart til deg i forbindelse med vår tjeneste.

11. Elektronisk kommunikasjon

Ved å registrere deg som bruker av tjenesten aksepterer du at avtalen kan inngås på elektronisk medium og at endringer i avtalen kan inngås på samme måte. Du aksepterer videre at Horde Plus AS kan kommunisere med deg til den kontaktinformasjonen du har oppgitt ved opprettelsen av kundeforholdet.

12. Avvikling av kundeforhold

Horde Plus AS forbeholder seg retten til å overvåke bruken av tjenesten og iverksette eventuelle tiltak etter eget skjønn, inkludert midlertidig eller permanent utestengelse, dersom du misbruker tjenesten i strid med disse vilkårene eller gjeldende norsk rett.

13. Endringer

Horde Plus AS kan endre eller oppdatere disse brukervilkårene for tjenesten. Oppdatert versjon er alltid tilgjengelig på nettsiden, og ved større endringer vil du få beskjed om dette.

14. Kundeservice, ris eller ros?

Du kan alltid kontakte vår kundeservice på support@hordeplus.no. Vi vil gjøre vårt beste for å løse saken din så snart som mulig.

Versjon: 1.0.2

Sist oppdatert: 14.02.2024

Horde Plus logo

En horde av assistenter til tjeneste

Tjenesten leveres av Horde Plus, et datterselskap av Horde
Juridisk
BrukervilkårPersonvernerklæringInformasjonskapslerAnsvarlig rapportering
Kontakt
Horde Plus ASOrg. nr. 931 272 403 Lars Hilles gate 20A 5008 Bergen
support@hordeplus.no© 2024 Horde Plus AS