Horde logo
Hvem er Horde Plus?

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Horde Plus AS (org.nr. 931 272 403) og beskriver hvordan vi behandler personopplysninger når du bruker tjenesten Horde Plus eller besøker nettsiden.

Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger er Horde Plus AS, et datterselskap av finansforetaket Horde AS. Horde AS opptrer som databehandler for Horde Plus AS i flere sammenhenger, blant annet ved IT-drift.

1. Personopplysninger vi behandler

Personopplysninger er alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som person, slik som navn, alder og fødselsnummer. Hvilke personopplysninger vi behandler vil variere avhengig av hvordan du bruker tjenesten og dine samtykker:

 • Kontaktinformasjon (epost, telefonnummer)
 • Navn, fødselsnummer (identitetssjekk via BankID)
 • Opplysninger om kundeforholdet (slik som abonnement, credits og betalingsplan)
 • Din kommunikasjon med oss, for eksempel via kundeservice
 • Brukerdata, inkludert samtalehistorikk
 • Tekniske data (slik som logger, samtykker)
 • Finansielle opplysninger (slik som transaksjoner og gjeldsdata), i de tilfeller du har samtykket til datadeling
 • Boligverdi
 • Særlige kategorier av personopplysninger (for eksempel informasjon om fagforeningsmedlemskap), men kun i de tilfeller slike opplysninger fremkommer i datakilder du har valgt å dele eller selv oppgir ved bruk av tjenesten

Personopplysninger innhentes i hovedsak fra deg direkte ved at du som kunde benytter tjenesten Horde Plus. Vi innhenter ikke opplysninger om din Horde-bruker fra Horde med mindre du aktivt har samtykket til slik deling.

Informasjon om boligverdi innhentes fra tredjeparten Hjemla.

2. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven krever et lovlig grunnlag for å behandle dine personopplysninger.

Etter GDPR artikkel 6 nr. 1 behandler vi personopplysninger basert på følgende rettsgrunnlag:

 • For å oppfylle en avtale med deg – GDPR artikkel 6 (1) b
 • Rettslig forpliktelse – GDPR artikkel 6 (1) c
 • Berettiget interesse – GDPR artikkel 6 (1) f
 • Samtykke – GDPR artikkel 6 (1) a

Dersom du oppgir fagforeningsmedlemskap i ditt skjema til boligforhandleren, er vårt behandlingsgrunnlag GDPR artikkel 9 (2) bokstav a jf. 6 (1) bokstav b.

I de tilfeller behandlingsgrunnlaget er samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake. Du kan administrere dine samtykker for datadeling under innstillinger, mens cookie-samtykker administreres på nettsiden. Ønsker du å trekke tilbake øvrige samtykker, kan du kontakte oss påsupport@hordeplus.no

3. Formål med behandlingen

Våre formål med behandling av personopplysninger:

 • Levere tjenesten Horde Plus og tilby dine personlige assistenter
 • Kundeadministrasjon og kundeservice
 • Ivareta sikkerheten i tjenesten, inkludert avdekke og hindre misbruk
 • Tjenesteoptimalisering, feilsøking og retting
 • Aggregert statistikk og analyse om bruk
 • Markedsføring

Den innsamlede informasjonen benyttes primært for å levere tjenesten i henhold til vår avtale med deg, samt påse at den er trygg å bruke.

4. Horde Plus

Hovedmodellen er basert på OpenAI sine ChatGPT- modeller, hovedsakelig ChatGPT 4, som kjøres via Microsoft Azure.

Dersom du har Horde-appen, kan du samtykke til utlevering av brukerdata fra Horde AS til Horde Plus AS. Dette betyr at økonomiassistenten kan få tilgang til, søke i og benytte et utvalg av dine personopplysninger lagret i Horde AS sin database med formål å gi personlige svar på dine spørsmål. Samtykket varer i 1 år, eller frem til du trekker det tilbake. Dette utvalget inkluderer data som transaksjoner og forbruk fra en begrenset periode, din profilinformasjon og gjeldsdata. Merk at øvrige assistenter du har eller tar i bruk ikke har denne tilgangen.

Innebygde systemmeldinger gir AI-assistentene instruksjoner om hvordan oppføre seg og behandle data. Det er likevel viktig å være klar over at assistentene kan lures til å si ting som ikke stemmer eller som virker overbevisende, men som er misvisende eller som potensielt kan virke støtende.

Tjenesten erstatter på ingen måte profesjonell rådgivning, og du bør alltid søke uavhengig, kvalifisert rådgivning fra fagpersoner før du tar beslutninger basert på informasjonen du mottar fra verktøyet.

5. Boligforhandleren

For å få best nytte av boligforhandleren må du oppgi informasjon om ditt nåværende lån, bolig, inntekt og annen relevant informasjon som er nødvendig for forhandlingen. Opplysningene blir kun brukt for forhandlingsformål.

Du velger en unik e-postadresse som brukes for kommunikasjonen med bankene. E-postadressen brukes for kommunikasjon mellom Horde Plus og bankene i henhold til dine instruksjoner, og kan ikke benyttes for andre formål.

Ved å bruke tjenesten, aksepterer du at opplysningene du oppgir til boligforhandler-assistenten deles med de finansforetak som mottar forespørsler fra assistenten via e-post på din instruks, og videre håndtering av informasjon i retur. Se også avsnitt 9 om utlevering.

All e-postkorrespodnanse er tilgjengelig for deg under innstillinger.

6. Markedsføring

Vi kan kontakte deg på oppgitt kontaktinformasjon om produkter og tjenester du benytter når det foreligger et eksisterende kundeforhold. Dersom du har bedt om informasjon eller melder deg på nyhetsbrev, vil vi jevnlig sende deg informasjon på e-post. Du kan alltid melde deg av nyhetsbrev og lignende via mottatt e-post.

7. Cookies

Vi ønsker at nettsiden vår skal være så god som mulig. Derfor bruker vi informasjonskapsler (cookies). Les mer om vår bruk av cookies her:Cookies

8. Hvem andre kan ha tilgang til data i egenskap av å være databehandler?

Horde Plus benytter underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegner (databehandlere):

 • Horde AS
 • Vipps AS
 • Brevo
 • Twilio Inc.

Overføring av personopplysninger til databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket. Overføring av personopplysninger til databehandlere anses ikke som utlevering.

9. Utlevering

Opplysninger du oppgir til boligforhandlerassistenten, inkludert boligverdi og skjema, er ment for å deles med et eller flere finansforetak med mål om å forhandle frem bedre betingelser på din instruks. Dine personopplysninger deles ellers ikke med andre, med mindre det er nødvendig for å tilby tjenesten du ber om, du har samtykket til slik utlevering eller dersom vi har en rettslig forpliktelse.

10. Datasikkerhet

Din data lagres sikkert og kryptert. Kommunikasjon mellom endepunkt foregår så langt det lar seg gjøre kryptert på isolerte nettverkslag. Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for informasjonssikkerhet, herunder streng tilgangskontroll. Våre underdatabehandlere vurderes grundig, og skal kunne dokumentere tilfredsstillende rutiner for personvern og informasjonssikkerhet gjennom sertifiseringer, krav til teknologi eller annen relevant dokumentasjon.

Tjenesten overvåkes for å oppdage eventuelt misbruk eller urettmessig bruk. I slike tilfeller kan vi se nærmere på innholdet i chat- og e-postkommunikasjon for å undersøke og håndtere eventuelle brudd på vilkår og betingelser. Tilsvarende gjelder dersom du kontakter kundeservice for å rapportere feil eller mangler.

11. Lagring

Horde Plus oppbevarer personopplysninger så lenge det eksisterer et aktivt kundeforhold. Dersom du har et kundeforhold, men midlertidig har stanset betalingen, lagrer vi personopplysninger i fem år, med mindre du reaktiverer betalingen.

Du kan når som helst nullstille din egen chat, som vil resultere i sletting av samtalehistorikken (dette gjelder ikke dersom du har en aktiv prosess i boliglånsforhandleren). Merk at det kan ta opptil 30 dager før all informasjon er fullstendig fjernet fra våre systemer.

Dersom du ønsker å avslutte kundeforholdet ved oppsigelse eller forespørsel om sletting, sletter vi dine data senest innen 30 dager (unntak gjelder for lovpålagt lagring). Forespørsler om å slette en bruker eller personopplysninger kan sendes tilsupport@hordeplus.no

12. Overføring av data

Bruk av underleverandører medfører overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, men kun dersom behandlingen skjer i et godkjent land eller på grunnlag av EUs standard kontraktsbestemmelser.

Tjenesten er utviklet med grunnlag i «Large Language Models» (LLM) fra Microsoft Azure OpenAI. Disse modellene driftes fra datasentre i USA.

Merk at OpenAI ikke benytter brukerdata for å trene egne modeller. Du kan lese mer om hvordan data prosesseres og sikkerhetstiltak her:https://learn.microsoft.com/en-us/legal/cognitive-services/openai/data-privacy

Data både overføres og lagres kryptert. Verken ansatte eller databehandlere har direkte tilgang til kundedata.

13. Dine rettigheter

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter kan vi be deg om å bekrefte identiteten din ved å fremlegge identifikasjon og gi ytterligere opplysninger om deg selv. Dette gjør vi for å beskytte identiteten til brukere, og for å være sikker på at ingen utgir seg for å være deg.

 • Innsyn og retting

Du kan be om kopi av personopplysningene dine som vi behandler og be oss rette eller legge til personopplysninger dersom du mener noe er uriktig.

 • Sletting, begrensning

I enkelte tilfeller kan du be oss om å slette personopplysninger om deg eller begrense behandlingen.

 • Protestere

I enkelte tilfeller kan du rette innsigelser mot behandlingen, forutsatt at den skjer uten ditt samtykke eller behandlingen ikke er lovpålagt. Dersom formålet med å behandle personopplysninger er tilpasset markedsføring, har du alltid rett til å protestere og kan gjøre dette ved å kontakte oss påsupport@hordeplus.no

 • Dataportabilitet

Når vi behandler personopplysninger basert på samtykke eller på grunnlag av avtale, kan du be oss overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig eller til deg selv i et maskinlesbart format og vanlig filformat.

Les mer om dine rettigheter på Datatilsynet sin nettside: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

14. Klage

Hvis du mener at Horde Plus AS behandler personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

Vi håper selvsagt at du først vil ta kontakt med oss for å finne en løsning. Kundeservice behandler din henvendelse så snart som mulig, og som hovedregel innen 30 dager. Ved særskilte unntak kan kompliserte henvendelser føre til lenger behandlingstid, du vil i så tilfelle få beskjed om dette.

15. Endringer

Horde Plus forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på nettsiden. Ved store endringer vil du få beskjed om dette.

16. Kontakt

Dersom du har spørsmål om personvern, kan du alltid kontakte Horde Plus ved å sende en e-post til support@hordeplus.no

Versjon: 1.0.0

Sist oppdatert: 28.09.2023

Horde Plus logo

En horde av assistenter til tjeneste

Tjenesten leveres av Horde Plus, et datterselskap av Horde
Juridisk
BrukervilkårPersonvernerklæringInformasjonskapslerAnsvarlig rapportering
Kontakt
Horde Plus ASOrg. nr. 931 272 403 Lars Hilles gate 20A 5008 Bergen
support@hordeplus.no© 2024 Horde Plus AS